Εφαρμογες Λογισμικου για Η/Υ

software

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν καθημερινά λογισμικό (προγράμματα) για τη εξυπηρέτηση των πελατών και τη διευκόλυνση των εργασιών τους. Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα, ασφάλεια και ταχύτητα την κατασκευή κατάλληλου λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για εσάς και την επιχείρηση σας, σε όποιο λειτουργικό σύστημα και γλώσσα προγραμματισμού είναι κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες

  • εφαρμογές προγραμμάτων φροντιστηριακών ιδρυμάτων
  • εφαρμογές προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηρίων
  • εφαρμογές λογιστικών προγραμμάτων
  • εφαρμογές βάσεων δεδομένων και λειτουργικότητα αυτών
  • εφαρμογές μικροελεγκτών και αισθητηρίων
  • εφαρμογές hardware

Σίγουρα γνωρίζετε τις νέες τεχνολογίες επεξεργαστών στους υπολογιστές (πχ.dual core) που αποτελούνται από πολυπύρηνα συστήματα! Ο κατανεμημένος (παράλληλος) προγραμματισμός εφαρμογών είναι για αυτό το λόγο (και όχι μόνο) απαραίτητος. Το εξειδικευμένο προσωπικό της IRIS Web αναλαμβάνει επίσης της σχεδίαση εφαρμογών που τρέχουν σε παράλληλους επεξεργαστές (παράλληλος προγραμματισμός εφαρμογών).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας